Ang Pyrimidine ay isang mabangong heterocyclic organic compound na katulad ng pyridine. Ang isa sa tatlong diazines (anim na miyembro na heterocyclics na may dalawang atom ng nitrogen sa singsing), mayroon itong mga nitrogen atoms sa mga posisyon na 1 at 3 sa singsing .:250 Ang iba pang mga diasin ay pyrazine (nitrogen atoms sa mga posisyon ng 1 at 4) at pyridazine (nitrogen atoms sa mga posisyon ng 1 at 2). Sa nucleic acids, tatlong uri ng nucleobases ay pyrimidine derivatives: cytosine (C), thymine (T), at uracil (U).

Ipinapakita ang lahat 9 resulta